Duurzame energiecoöperatie Nissewind i.o.

 

Welkom op onze website

 

Dit is de homepage voor Duurzame inwoners van Nissewaard : 

 

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de statuten en het huishoudelijk reglement van onze lokale energie coöperatie.

De huidige stand :

Op dit moment telt het voorlopig bestuur van de coöperatie NisseWind 5 actieve leden. Lijkt u het wat om ook deel te nemen aan de doelstellingen van onze coöperatie? Meld u dan cia de contact pagina aan..

 

In onze Missie en Visie pagina hebben we onze Missie en Visie verwoord. 

 

het is de bedoeling om met andere bewoners van Nissewaard en omgeving duurzame doelstellingen te financieren om de duurzame doelstelling te kunnen gaan realiseren. Voor de financiering worden er participaties van een bedrag van €100,-. U mag ook meerdere participaties afnemen.

Het uitime doel is om gezamelijk een eigen windturbine op ons eiland te kunnen plaatsen. Dit doen we in overleg met de bewoners van onze gemeente Nissewaard. Mocht er zoveel participaties uitgegeven wordenn om meer dqan één turbines te kunnen bouwen. We denken zelfs aan 3 windturbines, Eén windturbine voor de inwoners, één windturbine voor de locale ondernemers en één windturbine voor de lokale agrariërs.

 

Doet u ook mee?